Jootebetoon

Jootebetoon on mõeldud vahe täitmiseks (vertikaalse või horisontaalse) ja ankurdamiseks - masinad, silla laagrid, rööpad, jne. mille juures on väga oluline voolavus, tugevus, nake, jne. Et Te oma paigaldust ei peaks tegema mitu korda, on meil mõningad kindlad lahendused erinavatele valikutele.

PAGEL Spezial-Beton GmbH jootebetoonide valikus on erinevatele vajadustele mõeldud mittekahanevad, tugevad ja väga hästi nakkuvad jootebetoonid. PAGEL'i jootebetoonide voolavus, tugevus ja tahenemiskiirus on mõnevõrra suurem, kui tavalistel jootebetoonidel. Betooni tugevuse üheks tunnuseks on tihedus (kulu kuupmeetri kohta) ja kindlasti lisatava vee hulk - mida rohkem segamisvett, seda "hõredam" betoon jääb ja seda väiksem on tugevus. PAGEL'i jootebetoonidel on vee kogus 8-13% ja hoolimata väikesest vee kogusest on jootebetooni tänu lisaainetele suurepäraselt voolavad. PAGEL jootebetooni voolavust võib võrrelda sulanud meega - aeglane ja tasandub rähulikult. PAGEL'i tavajootebetoonid saavutavad peaaegu poole oma lõpptugevusest juba 24 tunniga !


Meie jootebetoonide kategooriad:

Standard jootebetoon

Suure algse ja lõpliku tugevusega jootebetoonid

survetugevusega 70-90 N/mm2 (28 p, 40 N/mm2 24 h) 

Survetugevusklass C50/60 ja C55/67

Valukihile paksusega 5 - 400 mm (630 mm)

Kiire jootebetoon

Kiired jootebetoonid koormatavusega 0,5 - 2 h

Ümbritseva keskkonna paigaldustemperatuur +1...+35o C

Survetugevusklassiga C55/67

Valukihile paksusega 10-400 mm

Supertugev jootebetoon

Väga suure algse ja lõpliku tugevusega jootebetoonid

Survetugevused 95...120 N/mm2

Survetugevusklass C80/95 ja C100/115

Valukihile paksusega 5-400 mm

Spetsiaalsed rakendused

Ankurdussegud
injekteerimisegud
teraskiuga jootebetoon
teraskiuga basalt jootebetoon
Basalt jootebetoon
Vuugitäitesegud

  

Standard jootebetoon     

Meie standard jootebetoonid - mida sageli nimetatakse ka mittekahanevaks - sobivad ideaalselt ja on hädavajalikud igasuguste masinate, terasest ja betoonist komponentide või kraanarajade täppisvalamiseks. Tänu suurepärasele vastupidavusele ning suurele varajasele ja lõplikule tugevusele on meie standardsed jootebetoonid ideaalsed isegi selliste komponentide valamiseks, mis puutuvad kokku ekstreemsete keskkonnatingimustega, näiteks pakase ja jäätõrje sooladega.

Meie jootebetooni V80C45 ja V160C45 abil on DAfStb juhendi kohaselt võimalik betoonkomponentide kaitse ja parandamine konstruktiivsete parandusmeetmete abil. 

 

V1/10 JOOTEBETOON

voolav
tera maks kuni 1 mm 
valukiht 5-30 mm
Survetugevusklass C55/67
Survetugevus 90 N/mm2

V1/50 JOOTEBETOON

voolav
tera maks kuni 5 mm
valukiht 20-120 mm
Survetugevusklass C55/67
Survetugevus 90 N/mm2

V1/160 JOOTEBETOON

voolav
tera maks kuni 16 mm
valukiht 100-400 mm
Survetugevusklass C55/67
Survetugevus 90 N/mm2
› masinate täpseks paigalduseks
› Turbiinid, generaatorid, kompressorid, diiselmootorid ja muud suure dünaamilise koormusega elektrijaamad
› Kinnitamised
› Monteeritavad betoondetailid ja teraskonstruktsioonid
› Silla laagrid ja paisumisvuugid
› Kraana rööpad ja raadioteleskoobid, terase- ja metallurgiatehased ning kaevandusrajatised
› Paberi-, keemia- ja rafineerimistehased
› Torude ühendamised kanalite, kanalisatsiooni ja joogivee mahutites gaasi ja veesurve tihendamiseks 
 

 V80C45 JOOTEBETOON

Voolav
tera kuni 8 mm
valukiht 60-200 (320) mm
Survetugevus 70 N/mm2
Survetugevusklass C50/60

 160C45 JOOTEBETOON

Voolav
tera kuni 16 mm
valukiht 80-400 (640) mm
Survetugevus 70 N/mm2
Survetugevusklass C50/60
 
› Postide ja masinate täpseks paigalduseks.
› Hüdraulilised konstruktsioonid, lukustruktuurid ja lüüside süsteemid
› Terasest hüdraulilised süsteemid
› Valades suuri koguseid, langetades samal ajal hüdratatsioonitemperatuure
› Jootebetoon teiseks betoonikihiks vastavalt BAW juhendile
› Müratõkked
› Allapanemiseks
› Remondi jootebetoon betoonkonstruktsioonide remondiks 
 

 V14/10 TÄITESEGU

Plastiline, mittekahanev
tera kuni 1 mm
Valukiht 10-30 mm
Survetugevus 85 N/mm2 (28 p)
45 N/mm2 (24 h) 

 V14/40 TÄITESEGU

Plastiline, mittekahanev
tera kuni 4 mm
Valukiht 10-70 mm
Survetugevus 85 N/mm2 (28 p)
45 N/mm2 (24 h)

 V14/80 TÄITESEGU

Plastiline, mittekahanev
tera kuni 8 mm
Valukiht 50-100 mm
Survetugevus 80 N/mm2 (28 p)
45 N/mm2 (24 h)
› Täitmine teras- ja betoonkonstruktsioonidel, kinnitustel, monteeritavatel osadel, müratõketel.
› Vertikaalsete ja horisontaalsete vuukide täitmine paneelidel ja blokkide paigaldusel
› Raketise tõmbiavade ja tugiavade sulgemine
 

 

Kiire Jootebetoon

Väga kiire tugevuse areng ja rakenduste usaldatavuse kõrge tase on teeninud meile turul ainulaadse maine. Meie PAGEL turbo ja eriti kiirelt kivineva jootebetooni abil ei pea te isegi madalatel temperatuuridel raketise lahtivõtmise järgi ootama. See mitte ainult ei suurenda teie ehitusprojekti tõhusust. Suur voolavus ja lihtne töötlemine tagavad ka veatu valamise. Tõestatud kõrge vastupidavus külmumise ja jäätõrjesoolade vastu ning sulfaatide vastupidavus võimaldavad kasutamist ka kõige raskemates keskkonnatingimustes.

 

V2/10 KIIRKIVINEV JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 2 h
tera maks kuni 1 mm 
valukiht 5-30 mm
Survetugevusklass C55/67
Survetugevus 70 N/mm2 (28 p)

V2/40 KIIRKIVINEV JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 2 h
tera maks kuni 4 mm 
valukiht 20-120 mm
Survetugevusklass C55/67
Survetugevus 70 N/mm2 (28 p)

V2/80 KIIRKIVINEV JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 2 h
tera maks kuni 8 mm 
valukiht 50-200 mm
Survetugevusklass C55/67
Survetugevus 70 N/mm2 (28 p)
› Kiirkivinev jootebetoon erinevate masinate täpseks paigalduseks.
› Turbiinid, generaatorid, kompressorid, diiselmootorid ja muud suure
dünaamilise koormusega elektrijaamad
› Kinnitused ja tugialused
› Terasest ja betoonist sammaste alus
› Monteeritavad betoondetailid ja teraskonstruktsioonid
› Silla laagrid ja paisumisvuugid
› Kraana rööpad ja raadioteleskoobid, terase- ja metallurgiatehased ning kaevandusrajatised
› Raudteede tugisüsteemid
› Terasetehased, sulatusahjud ja ka kaevandused

V2/160 KIIRKIVINEV JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 2 h
tera maks kuni 8 mm 
valukiht 50-200 mm
Survetugevusklass C55/67
Survetugevus 70 N/mm2 (28 p)
   

VB10 ERITI KIIRELT KIVINEV JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 0,5 h
tera maks kuni 1 mm 
valukiht 10-50 mm
Survetugevus 60 N/mm2 (28 p)

VB40 ERITI KIIRELT KIVINEV JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 0,5 h
tera maks kuni 4 mm 
valukiht 30-60 mm
Survetugevus 60 N/mm2 (28 p)
 
› Kaevuluukide jootmine
› Teenindusläbiviikude jootmine
› Torude läbiviikude ühendused
› Portaal ja konteinerkraanade rööbaste süsteemid
› Postide ja paneelide jootmine
› Väiksemate betoonikahjustuste parandamine
› Rööbaste tugede jootmine
› Rööbaste jootmine
 

VB-P10

plastiline
koormatav al. 0,5 h
paigaldustemperatuur +1...+30 oC
tera maks kuni 1 mm 
valukiht 10-30 mm
Survetugevus 55 N/mm2 (28 p)
   
› Kaevuluukide rõngaste kinnitamine
› Kaevude kattekihid
› Remonttööd kanalisatsioonis
› Katkestused, servade ümberprofileerimine
 
Tehnilise info leht
Ohutuskaart

VT05 TURBO JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 0,5 h
paigaldustemperatuur +1...+30 oC
tera maks kuni 0,5 mm 
valukiht 10-30 mm
Survetugevus 55 N/mm2 (28 p)

VT10 TURBO JOOTEBETOON

voolav
koormatav al. 30 min.
paigaldustemperatuur +1...+30 oC
tera maks kuni 1,0 mm 
valukiht 10-50 mm
Survetugevus 70 N/mm2 (28 p)
 
› Kanalisatsiooni ja kaevanduse remonditööd
› Inspektsiooniavade, lüüsi siibrite , liiklusmärkide ja –fooride betoneerimine (teetööd)
› Gaasi- ja veetorustiku ühenduskohtade betoneerimine
 

VT-P10 TURBO MÖRT

plastiline
koormatav al. 0,5 h
paigaldustemperatuur +1...+30 oC
tera maks kuni 1 mm 
valukiht 10-50 mm
Survetugevus 55 N/mm2 (28 p)
   
› Kaevuluukide kinnituste remont
   

 

Supertugev jootebetoon

Kaasaegsete terasest ja eelpingestatud betoonkonstruktsioonide, näiteks infrastruktuuristruktuuride ja tuuleturbiinide suhtes kehtivad väga kõrged mehaanilised nõuded ja nad on avatud äärmuslikele keskkonnatingimustele. Nende komponentide töökindluse kõrgeimad nõudmised nõuavad usaldusväärset ja turvalist ühendust kandva pinnaga. Meie ülitugevas mördis ja betoonis on kiire algtugevus ja väga kõrge survetugevus ning suurepärased vastupidavusomadused, näiteks. tõestatud kõrge külma- ja jäätõrje soola ning külmatsüklite kindlus. Tänu oma suurepärastele töötlemisomadustele on meie ülitugeva jootebetooni valamine lihtne ja seda saab tagada isegi pikkade pumpamiskauguste korral.

 

V1/30HF Supertugev jootebetoon (C100/115)

voolav
tera maks kuni 3 mm 
valukiht 30-75 (300) mm
Survetugevusklass C100/115
Survetugevus 135 N/mm2

V1/60HF Supertugev jootebetoon (C100/115)

voolav
tera maks kuni 3 mm 
valukiht 40-150 (300) mm
Survetugevusklass C100/115
Survetugevus 120 N/mm2
› Maismaal kasutatav jootebetoon: hübriidtorn, teras, raudbetoon ja eelpingestatud betoonist tornid
› Avamerel kasutatav jootebetoon: sambad, kattekiht, alajaamaplatvormid
› Portaal ja konteinerite kraanade rööbaste süsteemid

 

 

HF10 Supertugev jootebetoon (C80/95)

voolav
tera maks kuni 1 mm 
valukiht 5-30 mm
Survetugevusklass C80/95
Survetugevus 115 N/mm2
 
› Vuugi jootebetoon
› Õnaruste täitmine
› Monteeritavate osade jootmine
 

V3/50 Spetsiaalne Jootebetoon (C80/95)

voolav
tera maks kuni 5 mm 
valukiht 5-30 mm
Survetugevusklass C80/95
Survetugevus 95 N/mm2
 
› Rannikul kasutatav jootebetoon: hübriidtorn, teras, raudbetoon ja eelpingestatud betoonist tornid
› Turbiinid, generaatorid, kompressorid, diiselmootorid ja muud suure dünaamilise koormusega elektrijaamad
› Monteeritavad betoondetailid ja teraskonstruktsioonid
› Paberi-, keemia- ja rafineerimistehased
 

 

Spetsiaalsed rakendused

PAGEL reageerib klientide konkreetsetele nõudmistele kiiresti ja tõhusalt. Uuendusliku ettevõttena töötame koos teiega uutele vajadustele kohandatud toodete väljatöötamisel. Meie spetsiaalsed rakendused hõlmavad tsemendimörti valmisosade ühendamiseks ja spetsiaalset teraskiust tsemendimörti basalttäidisega. Samuti on meil sobiv toode ankurduste ja injekteerimiste jaoks.

 

E1 Ankurdussegu

voolav
tera maks kuni 0,5 mm 
Survetugevus 65 N/mm2

E1SF ankurdussegu

plastiline
tera maks kuni 0,5 mm 
Survetugevus 50 N/mm2

E1F ankurdus ja injekteerimissegu

voolav
tera maks kuni 0,125 mm 
Survetugevus 60 N/mm2
› Reoveepuhastid
› Kivimite, pinnase, betooni ja müüritise kinnituspunktide valamine ja jootmine (E1)
› Alt-üles töödeks ning vuukide, õõnsuste ja kiviankrute täitmiseks (E1SF)
› Nii vertikaalsetel pindadel kui ka torude ja võllide tsentrifugaalkattel tuleb kasutada E1SF 
Tehnilise info leht
 

V15/30 basalt jootebetoon

voolav
Kuumakindel kuni 400O
tera maks kuni 3 mm 
Valukiht 30-50 mm
Survetugevus 75 N/mm2

V15/50 basalt jootebetoon

voolav
Kuumakindel kuni 400O C
tera maks kuni 5 mm 
Valukiht 40-100 mm
Survetugevus 75 N/mm2
 
 › Raua- ja terasetööstused ja kaevandused
› Masinad ja ankurdused
› Terasest toed
› Turbiinid, generaatorid, kompressorid
› Diiselmootorid ja teised rohke vibratsiooniga töötavad jõuseadmed
› Paberi-, keemia- ja rafineerimistehased
› Sildkraanade rööbaste laagrid
› Konteinerkraanade rööpad
 

V1A/40 teraskiuga jootebetoon

voolav
tera maks kuni 4 mm 
Valukiht 40-70 mm
Survetugevus 70 N/mm2

V1A/80 teraskiuga jootebetoon

voolav
tera maks kuni 4 mm 
Valukiht 60-200 mm
Survetugevus 70 N/mm2
 
› Rööbaste toed ja rasked vundamendid
› Eriti raske koormusega ehituselemendid
› Võib kasutada eriti suurte koormuste korral, minimaalse jootmiskõrgusega
› Suure vundamendi pindalaga jootmised
› Tõestatud efektiivsus projektides, kuhu struktuurilistel põhjustel ei ole olnud võimalik armatuuri sisse ehitada.

V1A/15/30 teraskiuga basalt jootebetoon

voolav
tera maks kuni 3 mm 
Valukiht 20-120 mm
Survetugevus 90 N/mm2

V15A/15/50 teraskiuga basalt jootebetoon

voolav
tera maks kuni 4 mm 
Valukiht 60-120 mm
Survetugevus 70 N/mm2
   › Jootmistööd kõrgete temperatuuridega raua- ja terastööstuses, juhul kui basalt agregaate ja roostevabast terasest kiudusid kasutatakse (V1A15) kuni 400O C

VS Jootebetoon

voolav
tera maks kuni 5 mm 
Valukiht 20-120 mm
Survetugevus 80 N/mm2 (28 p)

VS-P Vuugisegu

voolav (tiksotroopiline)
tera maks kuni 2 mm 
Valukiht 10-40 mm
Survetugevus 80 N/mm2 (28 p)
 
›Ehitustööstuste poolt heaks kiidetud PFEIFER – VS® ISI / BZ System3D, VS®-Plus-Box ja VS®-Slim-Box jootebetoon
›Jäik jootebetoon betoondetailide ühendamiseks PFEIFER – VS® süsteemielementidega
›Kokkupandavate osade tõmbe- ja põikjõuga pingestatud vuukide jootmine PFEIFER – VS®-SYSTEMiga
›Ühenduste jootmine: PFEIFER ühendussüsteem - monteeritavate elementide ühendamine betoonalusega
  PFEIFER süsteem - kokkupandavate seinaelementide ühendamine alusplaatidega või vastavalt seinaelementidega

 

  

 Varem ette tulnud probleemide lahendusi

Veekindlast betoonist torude läbiviigud:

betoonseina puuritakse avaus, paigaldatakse toru, toru peale veega paisuvast töövuugilindist (näit. HYDROSTOP) 1-2 rõngast. Ehitatakse raketis ja valatakse PAGEL jootebetooni täis (näit. V1/50). Veekindel PAGEL V1/50 paisub tahenedes pisut ja tänu nakkelisanditele haardub seina betooniga. Toru ümbert jääb veetihedust hoidma veega reageeriv HYDROSTOP.

Samade põhimõtetega oleme edukalt tihendatud läbiviikusid 40 - 1200 mm 

Toru läbiviik  Toru hõdroisolatsioon

 

Masinate paigaldus

Erinevad turbiinid suure põhjaplaadiga. Suure põhjaplaadi korral on jootebetooni voolavus ja mitte kahanemine, väga oluline. Võimalus, et plaadi keskelt jääb tühjaks või tänu jootebetoonis olevatele vähestele voolavust lisavatele lisanditele, lisatakse liialt segamisvett, on levinud probleem. Tulemuseks on jootebetooni täiteainete settimine põhja (betoon ei ole ühtlane vaid kihiline), betoon on nõrgem tänu liigsele segamisveele ja kuivamisel tekkib ka kahanemine, mis võimaldab vibreerival plaadil hiljem "hoogu võtta" ja alustada lammutamist. Siinkohal on oluline ka nakkelisand, mis tekitab alusplaadi ja betooni vahele nakke, mis seob turbiini vundamendiga üheks tervikuks ja tänu sellele väiksem vibratsioon=pikem kestvus=väiksem müra, jne.